Άμεση Επέμβαση

Posted By on Jul 6, 2017 |


Η Ήφαιστος Security διαθέτει οχήματα και μοτοσικλέτες ώστε να επεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις ανάγκης. Η υπηρεσία αυτή καλύπτει όλες τις βάρδιες φύλαξης συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων αλλά και των Αργιών.