Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Posted By on Jul 6, 2017 |


Για τη λειτουργική υποστήριξη των εργασιών φύλαξης παρέχεται 24ωρη ασύρματη επικοινωνία με τον κεντρικό σταθμό έτσι ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.