Ασφάλεια αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

Posted By on Jul 6, 2017 |


Με συστήματα access control και ανιχνευτές μετάλλων ελέγχονται τα άτομα που εισέρχονται σε φυλασσόμενους χώρους. Παράλληλα προσφέρονται κάρτες εισόδου για την είσοδο μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα (όπου εφαρμόζεται).