Φύλαξη Εγκαταστάσεων

Posted By on Jul 6, 2017 |


Κάθε κινητή φύλαξη αποτελείται από περιπολικό εταιρικό όχημα όπου με σύστημα εντοπισμού GPS ελέγχεται διαρκώς η θέση και η κατάσταση του από τον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων. Όλες οι στατικές φυλάξεις είναι επανδρωμένες από προσωπικό ασφαλείας και τον επικεφαλή υπεύθυνο έργου. Τηρείται βιβλίο καταγραφής συμβάντων, βιβλίο εισόδου – εξόδου και καταγραφής οχημάτων και κάθε φύλακας είναι εξοπλισμένος με σύστημα ασύρματης επικοινωνίας τύπου Tetra.