Κέντρο λήψης και επεξεργασίας σημάτων

Posted By on Jul 6, 2017 |


Η Ήφαιστος Security διαθέτει Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων Συναγερμού με το οποίο ελέγχει σε 24ωρη βάση τα σημεία φύλαξης. Με αυτοματοποιημένο πρόγραμμα επιτηρεί όλα τα συνδεδεμένα συστήματα ασφαλείας, συντονίζει και καθοδηγεί όλες τις υπηρεσίες φύλαξης και περιπολίας. Σε περιπτώσεις ανάγκης ενεργοποιείται η άμεση επέμβαση με άφιξη περιπολικού στον τόπο φύλαξης.